История на новините

newsНовините са избор на конкретна вест за текущите събития, която е представена от вестник, електронна медия, интернет и от уста на уста между обсъждащи.

Думата на английски “news” (новини), е създадена още през четиринадесети век, от използването на множественото число на думата “new” (нов). Преди да бъдат измислени печатните издания в началото на седемнадесети век, са се използвали правителствени постановления и официалните бюлетини.

Първата документирана употреба на организирана доставна услуга за разпространение на хартиени документации, е от Египет, там където фараоните използвали доставчици за популяризиране на техните решения на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще има основи в значително древната практика на устни съобщения и би могло да е била създадена над дадената вече съществуваща инфраструктура.

През Древен Рим държавните обяви или бюлетините за новини са направени публично достояние от Юлий Цезар . А те са били гравирани в камък или метал и са поставяни на публични места.

Правителството в Китай ползва бюлетини наименовани “типао”, популяризирани сред служителите в съда по време на късната династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан на ръка на коприна и се е прочитала от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по време на късната династия Минг в Пекин са използвани първите частни листовки.

В днешно време вариантите за разпространяване на вести са наистина много, като най-използвания е през глобалната мрежа в социалните мрежи или новинаркските сайтове.

admin

View more posts from this author